Stichting Bando

Een goede samenwerking in dat wat we onder werkelijke liefde kunnen verstaan, is van het allergrootste belang.


Bando   Contact  Organisatie  Educatie  Goede doelen   Ask me anything  

Stichting Bando

Omdat we met samenwerking meer kunnen bereiken is ons uitgangspunt om samen te gaan werken met de verschillende kunsten. We kunnen dan sterker naar buiten komen. Deze conclusie is al in 1986 al geboren, maar in 2006 (20 jaar  later) bij de oprichting van Bando in de statuten van de oprichting van een stichting genoteerd. Mijn naam is Hans de Groot en ik ben een van de initiatiefnemers van stichting Bando. In mijn eerste ontmoeting met de Filipijnen is het mijn volste overtuiging geworden dat communicatie door samenwerking in de kunsten van een heel groot belang is.Toen ik zeer sterk de beperking van taal gewaar werd, diende er zich een veel groter percentage van daadwerkelijke communicatie zich aan. En dat was dus de communicatie  via toon, beeld en beweging.Deze voorbeelden dienen de mens in de kunsten van: toneel, muziek, dans en beeldende kunst.